Η εθνική μας ομάδα εξασφαλίζει την πρόκριση στα Hearthstone Global Games

2 έτη πριν.

Η Ουκρανία δεν στάθηκε εμπόδιο στο όνειρο!

Η Εθνική Ομάδα Hearthstone συνεχίζει το όνειρο στα Hearthstone Global Games, κερδίζοντας την μεγάλη απειλή Ουκρανία, με σχετική άνεση.

Οι παίκτες μας χρειάζονταν αυτή τη νίκη για να προκριθούν στην επόμενη φάση και την τελική δεκαεξάδα της διοργάνωσης, αλλά τα πράγματα φαίνονταν δύσκολα, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε μια απρόσμενη ήττα από την Αυστρία. Να τονίσουμε εδώ ότι η εθνική μας είχε ξεκινήσει με το δεξί τα παιχνίδια της στην φάση των groups ενάντια στο Peru, και σήμερα ζητούσε απεγνωσμένα την νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

(Μπορείτε να δείτε την συνέντευξη των παικτών στο 8:02:00)

Η ομάδα των Likeabawse, Tsibou, Logan και Dethelor απέδειξε σήμερα ότι με επιμονή, συνεργασία και συγκέντρωση, κανένας αντίπαλος δεν είναι αήττητος, εκτός και αν χθες το βράδυ κοιμήθηκε αγκαλιά με τον θεό του RNG. Η σημερινή νίκη ήρθε με σκορ 3-1 και έτσι οι παίκτες μας πανηγυρίζουν ήδη την συνέχεια της πορείας τους, που ευχόμαστε ότι θα είναι μεγάλη και γεμάτη επιτυχίες. 

Όπως δήλωσε και ο Logan, η επιτυχία της ημέρας αυτής οφείλεται στην συγκέντρωση των παικτών και στην  έλλειψη διαφωνιών, που φαίνεται να αποτελούν συστατικά στοιχεία για μια επιτυχημένη πορεία! Εμείς τους ευχόμαστε τα καλύτερα για την συνέχεια και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε όσο κρατάνε το πειρατικό ζωντανό!

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο MVP της ομάδα μας;

if ( 'https:' == document.location.protocol ) { PDV_def9781863 = PDV_def9781863.replace( /url\(http:\/\/i0\.poll\.fm/g, 'url(https://polldaddy.com' ); PDV_def9781863 = PDV_def9781863.replace( /url\(http:\/\/i\.polldaddy\.com/g, 'url(https://polldaddy.com' ); PDV_def9781863 = PDV_def9781863.replace( /url\("http:\/\/i0\.poll\.fm/g, 'url("https://polldaddy.com' ); PDV_def9781863 = PDV_def9781863.replace( /url\("http:\/\/i\.polldaddy\.com/g, 'url("https://polldaddy.com' ); }

var PDV_sl9781863 = 1; var PDV_lnk9781863 = 1; var PDV_va9781863 = 0; var PDV_POLL_q9781863 = 'HGG MVP';

var PDV_POLL_medType9781863 = '0'; var PDV_POLL_medID9781863 = '';

var PDV_A9781863 = new Array();

PDV_A9781863[0] = new Array(4); PDV_A9781863[0][0] = '44744424'; PDV_A9781863[0][1] = 'Tsibou'; PDV_A9781863[0][2] = '0'; PDV_A9781863[0][3] = '';

PDV_A9781863[1] = new Array(4); PDV_A9781863[1][0] = '44744425'; PDV_A9781863[1][1] = 'Logan'; PDV_A9781863[1][2] = '0'; PDV_A9781863[1][3] = '';

PDV_A9781863[2] = new Array(4); PDV_A9781863[2][0] = '44744426'; PDV_A9781863[2][1] = 'Likeabawse'; PDV_A9781863[2][2] = '0'; PDV_A9781863[2][3] = '';

PDV_A9781863[3] = new Array(4); PDV_A9781863[3][0] = '44744427'; PDV_A9781863[3][1] = 'Dethelor'; PDV_A9781863[3][2] = '0'; PDV_A9781863[3][3] = '';

var PDV_l1_9781863 = 'View Results'; var PDV_l2_9781863 = 'Other:'; var PDV_l3_9781863 = 'Vote'; var PDV_l4_9781863 = 'Please choose an answer first!';

var PDV_l12_9781863 = 'Share This'; var PDV_audio_9781863 = 0;

//v3.34 3/Oct/18 function Sanitize(){var B,C,A;A=arguments[0]||{};this.config={};this.config.elements=A.elements?A.elements:[];this.config.attributes=A.attributes?A.attributes:{};this.config.attributes[Sanitize.ALL]=this.config.attributes[Sanitize.ALL]?this.config.attributes[Sanitize.ALL]:[];this.config.allow_comments=A.allow_comments?A.allow_comments:false;this.allowed_elements={};this.config.protocols=A.protocols?A.protocols:{};this.config.add_attributes=A.add_attributes?A.add_attributes:{};this.dom=A.dom?A.dom:document;for(B=0;B0){this.current_element.removeChild(this.current_element.firstChild)}U.appendChild(this.current_element)}}if(!this.config.remove_all_contents&&!this.config.remove_element_contents[H]){for(N=0;N

';if(PDV_po9781863==1){PDV_html9781863+='';if(PDV_pt9781863==0){PDV_html9781863+=''}PDV_html9781863+='
';PDV_html9781863+='';PDV_html9781863+="
"}PDV_html9781863+='
';if(PDV_l3_9781863==""){PDV_l3_9781863="Vote"}if(PDV_s9781863'}else{PDV_html9781863+=''}}else{PDV_html9781863+=''+PDV_l3_9781863+""}PDV_html9781863+='';if(PDV_pr9781863==2){PDV_html9781863+="
"}else{PDV_html9781863+=''+PDV_l1_9781863+"
"}if(PDV_lnk9781863==1){PDV_html9781863+='Polldaddy.com'}PDV_html9781863+='';PDV_html9781863+='
';PDV_html9781863+="

";for(PDV_x=0;PDV_x"+PDV_A9781863[PDV_x][3]+'
'}else{AA9781863[PDV_x]='"+PDV_A9781863[PDV_x][3]+'
'}}}function PDF_mc9781863(C){if(PDV_pt9781863>1){var B=0;for(i=0;i0){B+=1}}if(B>PDV_pt9781863){C.checked=false;C.disabled=true}if(B>=PDV_pt9781863){for(i=0;i1){var A=1;obj=_$("PDI_OtherText9781863");if(B&&C){A=0}for(i=0;iPDV_pt9781863){obj.disabled=true;obj.value="";for(i=0;i0){if(PDF_getCookie9781863(PD_ck_name9781863)){PD_ck9781863=1}else{PDF_setCookie9781863(PD_ck_name9781863)}}E+="&b="+PDV_b9781863+"&a="+PDV_a9781863+"&o="+PDF_urlEncode9781863(PDV_o9781863)+"&va="+PDV_va9781863+"&cookie="+PD_ck9781863+(D.length>0?"&tags="+D:"")+(PDV_n9781863.length>0?"&n="+PDV_n9781863:"")+"&url="+escape(location.href)}}if(!C){var B=document.createElement("SCRIPT");B.charset="utf-8";B.src=E;getHead().appendChild(B)}}function PDF_getTags9781863(){if(typeof pd_tags=="undefined"){return""}var B="";for(var A in pd_tags){B+=PDF_urlEncode9781863(A)+":"+PDF_urlEncode9781863(pd_tags[A])+";"}return B.slice(0,-1)}function PDF_urlEncode9781863(A){return encodeURIComponent(A).replace(/\%20/g,"+").replace(/!/g,"%21").replace(/'/g,"%27").replace(/\(/g,"%28").replace(/\)/g,"%29").replace(/\*/g,"%2A").replace(/\~/g,"%7E")}function PDF_rand9781863(B){var C=B.length;if(C==0){return false}while(--C){var D=Math.floor(Math.random()*(C+1));var E=B[C];var A=B[D];B[C]=A;B[D]=E}return B}function PDF_loadStyleSheet9781863(){var A=document.createElement("style");A.setAttribute("type","text/css");A.setAttribute("id","poll_style9781863");if(A.styleSheet){A.styleSheet.cssText=PDV_def9781863}else{A.appendChild(document.createTextNode(PDV_def9781863))}getHead().appendChild(A)}function PDV_go9781863(){if(!_$("poll_style9781863")){PDF_loadStyleSheet9781863()}if(typeof load_audioLibrary_9781863=="function"&&typeof PDV_audio_9781863!=="undefined"&&PDV_audio_9781863>0){load_audioLibrary_9781863()}if(!_$("PDI_container9781863")){document.write('

')}if(typeof supercookie!=="undefined"&&typeof sc!=="object"){sc=new supercookie()}_$("PDI_container9781863").innerHTML=PDV_html9781863;if(PDV_POLLRAND9781863){AA9781863=PDF_rand9781863(AA9781863)}y9781863="";for(x9781863=0;x97818630?"_"+PDV_version9781863:"")}PDF_log9781863("Cookie Name: "+C);if(typeof sc=="object"&&typeof sc.set=="function"){PDF_log9781863("SET supercookie");sc.set(C,escape(D))}else{PDF_log9781863("SET standard cookie");document.cookie=C+"="+escape(D)+";expires="+A.toGMTString()+";path=/;domain="}}function PDF_getCookie9781863(D){var C="",A="",H="";var B=0;if(typeof PDV_version9781863!=="undefined"){D+=(PDV_version9781863>0?"_"+PDV_version9781863:"")}if(typeof(PDV_expire9781863)!=="undefined"){B=1000*parseInt(PDV_expire9781863)}PDF_log9781863("Cookie Name: "+D);if(typeof sc=="object"&&typeof sc.get=="function"){PDF_log9781863("GET supercookie");H=sc.get(D)}else{PDF_log9781863("GET standard cookie");var G=document.cookie.split(";");for(i=0;i1){H=unescape(C[1].replace(/^\s+|\s+$/g,""))}break}C=null;A=""}}PDF_log9781863("Cookie Value: "+H);if(H=="true"){return true}var E=new Date();var F=E.getTime();cookie_time=parseInt(H);expire_time=cookie_time+B;if(B>0&&cookie_time>0){if(F

Comments

Scroll To Top