Κυκλοφόρησε τρέιλερ για το νέο VS Event

7 μήνες πριν.

Επιλέξτε έξυπνα…

Έχουμε το πρώτο τρέιλερ για το νέο VS Event, το οποίο θα φέρει τους δύο αιώνιους αντιπάλους, Garen και Darius, αντιμέτωπους σε μια μάχη για το καλό και το κακό.

«Ο απόλυτος κριτής αναμετριέται με τον κήρυκα του πολέμου. Εσείς θα κρίνετε ποιος θα επικρατήσει. Ο Θεϊκός Βασιλιάς Γκάρεν και ο Θεϊκός Βασιλιάς Ντάριους (1820 RP ο καθένας) ετοιμάζονται για μια τιτάνια αναμέτρηση στο League of Legends.»

Εσείς ποια πλευρά θα επιλέξετε;

if ( 'https:' == document.location.protocol ) { PDV_def10039823 = PDV_def10039823.replace( /url\(http:\/\/i0\.poll\.fm/g, 'url(https://polldaddy.com' ); PDV_def10039823 = PDV_def10039823.replace( /url\(http:\/\/i\.polldaddy\.com/g, 'url(https://polldaddy.com' ); PDV_def10039823 = PDV_def10039823.replace( /url\("http:\/\/i0\.poll\.fm/g, 'url("https://polldaddy.com' ); PDV_def10039823 = PDV_def10039823.replace( /url\("http:\/\/i\.polldaddy\.com/g, 'url("https://polldaddy.com' ); }

var PDV_sl10039823 = 1; var PDV_lnk10039823 = 1; var PDV_va10039823 = 0; var PDV_POLL_q10039823 = 'Ποιον ήρωα θα επιλέξετε στο νέο VS Event;';

var PDV_POLL_medType10039823 = '0'; var PDV_POLL_medID10039823 = '';

var PDV_A10039823 = new Array();

PDV_A10039823[0] = new Array(4); PDV_A10039823[0][0] = '46046099'; PDV_A10039823[0][1] = 'Darius'; PDV_A10039823[0][2] = '0'; PDV_A10039823[0][3] = '';

PDV_A10039823[1] = new Array(4); PDV_A10039823[1][0] = '46046100'; PDV_A10039823[1][1] = 'Garen'; PDV_A10039823[1][2] = '0'; PDV_A10039823[1][3] = '';

var PDV_l1_10039823 = 'View Results'; var PDV_l2_10039823 = 'Other:'; var PDV_l3_10039823 = 'Vote'; var PDV_l4_10039823 = 'Please choose an answer first!';

var PDV_l12_10039823 = 'Share This'; var PDV_audio_10039823 = 0;

//v3.34 3/Oct/18 function Sanitize(){var B,C,A;A=arguments[0]||{};this.config={};this.config.elements=A.elements?A.elements:[];this.config.attributes=A.attributes?A.attributes:{};this.config.attributes[Sanitize.ALL]=this.config.attributes[Sanitize.ALL]?this.config.attributes[Sanitize.ALL]:[];this.config.allow_comments=A.allow_comments?A.allow_comments:false;this.allowed_elements={};this.config.protocols=A.protocols?A.protocols:{};this.config.add_attributes=A.add_attributes?A.add_attributes:{};this.dom=A.dom?A.dom:document;for(B=0;B0){this.current_element.removeChild(this.current_element.firstChild)}U.appendChild(this.current_element)}}if(!this.config.remove_all_contents&&!this.config.remove_element_contents[H]){for(N=0;N

';if(PDV_po10039823==1){PDV_html10039823+='';if(PDV_pt10039823==0){PDV_html10039823+=''}PDV_html10039823+='
';PDV_html10039823+='';PDV_html10039823+="
"}PDV_html10039823+='
';if(PDV_l3_10039823==""){PDV_l3_10039823="Vote"}if(PDV_s10039823'}else{PDV_html10039823+=''}}else{PDV_html10039823+=''+PDV_l3_10039823+""}PDV_html10039823+='';if(PDV_pr10039823==2){PDV_html10039823+="
"}else{PDV_html10039823+=''+PDV_l1_10039823+"
"}if(PDV_lnk10039823==1){PDV_html10039823+='Polldaddy.com'}PDV_html10039823+='';PDV_html10039823+='
';PDV_html10039823+="

";for(PDV_x=0;PDV_x"+PDV_A10039823[PDV_x][3]+'
'}else{AA10039823[PDV_x]='"+PDV_A10039823[PDV_x][3]+'
'}}}function PDF_mc10039823(C){if(PDV_pt10039823>1){var B=0;for(i=0;i0){B+=1}}if(B>PDV_pt10039823){C.checked=false;C.disabled=true}if(B>=PDV_pt10039823){for(i=0;i1){var A=1;obj=_$("PDI_OtherText10039823");if(B&&C){A=0}for(i=0;iPDV_pt10039823){obj.disabled=true;obj.value="";for(i=0;i0){if(PDF_getCookie10039823(PD_ck_name10039823)){PD_ck10039823=1}else{PDF_setCookie10039823(PD_ck_name10039823)}}E+="&b="+PDV_b10039823+"&a="+PDV_a10039823+"&o="+PDF_urlEncode10039823(PDV_o10039823)+"&va="+PDV_va10039823+"&cookie="+PD_ck10039823+(D.length>0?"&tags="+D:"")+(PDV_n10039823.length>0?"&n="+PDV_n10039823:"")+"&url="+escape(location.href)}}if(!C){var B=document.createElement("SCRIPT");B.charset="utf-8";B.src=E;getHead().appendChild(B)}}function PDF_getTags10039823(){if(typeof pd_tags=="undefined"){return""}var B="";for(var A in pd_tags){B+=PDF_urlEncode10039823(A)+":"+PDF_urlEncode10039823(pd_tags[A])+";"}return B.slice(0,-1)}function PDF_urlEncode10039823(A){return encodeURIComponent(A).replace(/\%20/g,"+").replace(/!/g,"%21").replace(/'/g,"%27").replace(/\(/g,"%28").replace(/\)/g,"%29").replace(/\*/g,"%2A").replace(/\~/g,"%7E")}function PDF_rand10039823(B){var C=B.length;if(C==0){return false}while(--C){var D=Math.floor(Math.random()*(C+1));var E=B[C];var A=B[D];B[C]=A;B[D]=E}return B}function PDF_loadStyleSheet10039823(){var A=document.createElement("style");A.setAttribute("type","text/css");A.setAttribute("id","poll_style10039823");if(A.styleSheet){A.styleSheet.cssText=PDV_def10039823}else{A.appendChild(document.createTextNode(PDV_def10039823))}getHead().appendChild(A)}function PDV_go10039823(){if(!_$("poll_style10039823")){PDF_loadStyleSheet10039823()}if(typeof load_audioLibrary_10039823=="function"&&typeof PDV_audio_10039823!=="undefined"&&PDV_audio_10039823>0){load_audioLibrary_10039823()}if(!_$("PDI_container10039823")){document.write('

')}if(typeof supercookie!=="undefined"&&typeof sc!=="object"){sc=new supercookie()}_$("PDI_container10039823").innerHTML=PDV_html10039823;if(PDV_POLLRAND10039823){AA10039823=PDF_rand10039823(AA10039823)}y10039823="";for(x10039823=0;x100398230?"_"+PDV_version10039823:"")}PDF_log10039823("Cookie Name: "+C);if(typeof sc=="object"&&typeof sc.set=="function"){PDF_log10039823("SET supercookie");sc.set(C,escape(D))}else{PDF_log10039823("SET standard cookie");document.cookie=C+"="+escape(D)+";expires="+A.toGMTString()+";path=/;domain="}}function PDF_getCookie10039823(D){var C="",A="",H="";var B=0;if(typeof PDV_version10039823!=="undefined"){D+=(PDV_version10039823>0?"_"+PDV_version10039823:"")}if(typeof(PDV_expire10039823)!=="undefined"){B=1000*parseInt(PDV_expire10039823)}PDF_log10039823("Cookie Name: "+D);if(typeof sc=="object"&&typeof sc.get=="function"){PDF_log10039823("GET supercookie");H=sc.get(D)}else{PDF_log10039823("GET standard cookie");var G=document.cookie.split(";");for(i=0;i1){H=unescape(C[1].replace(/^\s+|\s+$/g,""))}break}C=null;A=""}}PDF_log10039823("Cookie Value: "+H);if(H=="true"){return true}var E=new Date();var F=E.getTime();cookie_time=parseInt(H);expire_time=cookie_time+B;if(B>0&&cookie_time>0){if(F

Πηγή: eune.leagueoflegends.com

Comments

Scroll To Top